Over TCE

Content maakt mediamerken tot wat ze zijn. Voor veel content is een grotere doelgroep dan via de eigen platformen wordt bereikt. Waarom wel delen met Facebook en Instagram en niet een gezamenlijk business model tussen uitgevers? TCE ondersteunt het delen van content, de uitgever bepaalt welke content met wie wordt gedeeld en onder welke voorwaarden. De belangrijkste vragen over TCE, en de antwoorden

Ik wil alleen content halen. Ik wil alleen content brengen.
Partijen die deelnemen met TCE bepalen zelf hun rol. Sommige partijen zullen alleen content van TCE willen ‘halen’, anderen zullen alleen content willen ‘brengen’, andere partijen zullen ‘halen en brengen’. Dit is een eigen keuze die ieder moment kan worden bijgesteld. 

Al het nieuws ziet er straks hetzelfde uit
Redacties kunnen keuzes maken door op onderdelen samen te werken en op andere onderdelen het onderscheid te zoeken. Er kan nieuws worden overgenomen van bronnen, die nu een klein publiek bedienen en die via content delen een groter podium krijgen. Hiermee ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor kleinere titels en bereikstitels hebben meer diverse content aan te bieden.

Mijn bezoekers zien mijn nieuws straks overal
Uitgevers bepalen zelf met hoeveel partijen content wordt gedeeld. Uit onderzoek blijkt dat ook de grootste sites onderling op dagbasis een beperkte overlap hebben in bezoek. Potentieel kan 70% meer bereik worden behaald door content te delen (bron NOBO).

We hebben al persbureaus
Redacties maken veel eigen content. Het uitwisselen van content tussen uitgevers geeft rijke nieuwsfeeds waar omzet mee kan worden gerealiseerd of kosten kunnen worden bespaard. Persbureaus zijn onderdeel van het nieuws ecosysteem maar niet de enige makers van nieuws.

Welke content typen worden ondersteund?
Video, foto, audio en tekst formats worden ondersteund om te delen. 

Hoe wordt er afgerekend
De aanbieder kan afrekenen op basis van een CPM tarief of een fixed price. De hoogte kan door de aanbieder van de content worden vastgesteld. Prijs kan worden verbonden aan exclusiviteit, medium type of bijvoorbeeld genre. Er kunnen plafonds en caps worden afgesproken om kosten voorspelbaar te houden. Content kan ook voor 0 Euro worden aangeboden of worden betaald voor plaatsing (branded content).

Hoe wordt performance gemeten? 
Uitgevers die met TCE samenwerken delen de performance van TCE artikelen, die identificeerbaar zijn met de TCE extensie. TCE plaatst zelf geen code, pixels of cookies. TCE aggregeert de performance over alle channels en keert op basis van de geleverde performance uit aan de maker van de content. 

Hoe zit het met de copyrights
De verantwoordelijkheid voor rechten ligt bij de partij die content aanbiedt op TCE. Net als voor alle andere platformen waar uitgevers content distribueren. TCE borgt dat redacties alleen toegang krijgen tot content waar ze ook de rechten op hebben. Als een partij content exclusief wil delen, dan is deze content ook alleen voor die redactie beschikbaar. 

Wie kan er meedoen met TCE
TCE wil zich ontwikkelen tot een open platform. We starten met ons bekende merken en redacties om de kwaliteit van de content te kunnen borgen. Maar ook freelancers, redactionele collectieven, redacties van corporates, overheden en communicatie bureaus kunnen zich aansluiten. Wil je je aanmelden om deel te nemen aan TCE, neem dan contact met ons op via: info@tce.exchange

Hoe ziet het business model eruit voor TCE
TCE werkt op basis van een revenue share over de omzet die de ‘content deler’ realiseert. Hierbij zal de share aflopen naarmate er meer wordt gedeeld. Hoe meer wordt gedeeld, hoe lager het percentage dat je afdraagt.

Ok, een goed idee:

Maar 1: Ik wil wel delen maar wel via mijn eigen media player
Content kan worden gedeeld als een bestand of als een link naar bijvoorbeeld een eigen video- of audio player. De afnemer van de content is hiermee wel minder flexibel wat impact kan hebben op de performance.

Maar 2: Ik wil ook branded content ter distributie aanbieden
Uitgevers kunnen ook branded content distribueren. Ook hierover kan in TCE een prijs worden afgesproken, je betaalt voor distributie in plaats van dat je betaald wordt. Binnen TCE zal transparant zijn dat het branded content betreft.

Maar 3: Ik heb al afspraken en content feeds lopen
Indien hier toestemming voor is kunnen alle redactionele feeds door TCE worden ondersteund met behoud van de onderliggende afspraken. TCE integreert dit met de aanvullende content feeds waar de redactie toegang toe heeft.

Duidelijk hoe kan ik beginnen?
We zitten momenteel in het proces van testen en ontwikkelen. We verwachten in juni operationeel te zijn. Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkeling of meedoen met testen, laat het weten via info@tce.exchange.

© 2020, The Content Exchange BV - KvK 75692902 - Privacy Statement